Privacybeleid

Alles over Privacy bij De Vliegende Fotograaf.

Ruud Alting Fotografie, handelend onder de naam De Vliegende Fotograaf, gevestigd te Leerdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69772398 en bij de belastingdienst onder nummer NL002285768B18 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Download hier het Privacybeleid in PDF.

 

Contactgegevens:

Ruud Alting Fotografie / De Vliegende Fotograaf
www.devliegendefotograaf.nl
Koenderseweg 24, 4142 LC Leerdam
Telefoon: 06-34748748
Mail: ruud@devliegendefotograaf.nl

Ruud Alting is de Functionaris Gegevensbescherming van De Vliegende Fotograaf en hij is te bereiken via ruud@devliegendefotograaf.nl of via 06-34748748.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 
De Vliegende Fotograaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder wordt omschreven welke persoonsgegevens wij van u verwerken:
 
* NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
* Telefoonnummer(s)
* E-mailadres(sen)
* Locatiegegevens
* IP-adres
* Bankrekeningnummer
* Gegevens over uw activiteit op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van De Vliegende Fotograaf, dan worden die gegevens verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vliegende Fotograaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen of aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. De Vliegende Fotograaf doet geen beroep op een credit-check bij welke instantie dan ook. De Vliegende Fotograaf verwerkt geen persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en verstuurd geen nieuwsbrieven. De Vliegende Fotograaf verkoopt geen persoonsgegevens, voor welk doel dan ook.

Recht op klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen als u vermoedt dat er persoonsgegevens worden misbruikt. U kunt dat doen bij de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens > www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
De Vliegende Fotograaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw bestelling.
* Het verzenden van een bestelling naar uw adres.
* Het versturen van de factuur per mail of per post.
* Om u te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
* De Vliegende Fotograaf analyseert geanonimiseerd gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De Vliegende Fotograaf bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 
* Personalia voor een periode van 7 jaar, omdat de overheid dit vereist.
* Adres voor een periode van 7 jaar, omdat de overheid dit vereist.
* Betaalgegevens voor een periode van 7 jaar, omdat de overheid dit vereist.
* Facturen voor een periode van 7 jaar, omdat de overheid dit vereist.
* Berichten per post voor een periode van maximaal 5 jaar.
* Berichten per mail voor een periode van maximaal 5 jaar.
 
Na het verstrekken van deze perioden zal De Vliegende Fotograaf deze gegevens verwijderen.

Recht van overdracht

U heeft als klant het recht om uw gegevens die De Vliegende Fotograaf van u heeft te ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Intrekken gegevens van de klant

U als klant kan aan De Vliegende Fotograaf vragen of de gegevens permanent kunnen worden verwijderd. De gegevens die deel uitmaken van een lopende overeenkomst kunnen niet worden verwijderd. De Vliegende Fotograaf mag de gegevens die de Wetgever verplicht heeft te bewaren niet verwijderen. Om een beroep te doen om uw gegevens te verwijderen moet u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

De Vliegende Fotograaf neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel over de beveiliging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Met welke derden worden uw persoonsgegevens gedeeld

De Vliegende Fotograaf heeft diverse partners waarmee samengewerkt moet worden om het bedrijf goed te kunnen laten functioneren en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De Vliegende Fotograaf werkt alleen met bedrijven die ook een goed privacy beleid hanteren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven. De Vliegende Fotograaf blijft verantwoordelijk voor de verwerking. Daarnaast verstrekt De Vliegende Fotograaf uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen na uw nadrukkelijke toestemming.

De Vliegende Fotograaf heeft geen personeel in dienst, maar de boekhouding wordt verzorgd door de boekhouder van Altech Deurtechniek BV te Leerdam. De boekhouder verwerkt uw administratie en facturatie. NAW gegevens en afgenomen diensten.

De hosting is ondergebracht bij Hosting2Go BV. De mailserver is eveneens ondergebracht bij Hosting2Go BV. Deze partijen verwerken uw NAW-gegevens, uw administratie en factuurgegevens. De website en webshop wordt onderhouden door Haagse Communicatie die niet uw gegevens verwerkt, maar hier mogelijkerwijs wel toegang tot heeft.

De Vliegende Fotograaf werkt samen met de RegioBank waar uw betalingen veilig worden verwerkt. De Vliegende Fotograaf werkt ook samen met betaalsysteem Mollie Payments. Deze partijen verwerkt uw IP adres, uw bankgegevens, NAW en administratie en facturatie.

De Vliegende Fotograaf werkt samen met de verzendservice van MyParcel. Ook deze partij ontvangt uw NAW gegevens om uw verzending goed af te kunnen leveren.

De Vliegende Fotograaf werkt met SumUp betaalsysteem. Deze partij ontvangt uw locatiegegevens en uw bankgegevens.

De Vliegende Fotograaf verstuurd bestanden naar de klant via WeTransfer.

De Vliegende Fotograaf werkt samen met MoneyBird waar de facturering wordt verzorgd. Daarnaast wordt er een back-up van de gehele administratie opgeslagen in iCloud van Apple.

Indien er een conflict voortvloeit uit De Vliegende Fotograaf en de (potentiële) klant dan zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de verzekeringspersonen en/of gerechtelijke instanties.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Vliegende Fotograaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst nadat u onze website voor het eerst heeft bezocht. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de technische werking van deze website optimaal te laten werken. Ook kunnen wij hiermee de website goed optimaliseren. Afmelden van cookies kunt u doen door in uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kan je ook de eerder geplaatste cookies via uw internetbrowser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door De Vliegende Fotograaf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij De Vliegende Fotograaf een verzoek indienen om uw gegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of een verzoek tot inzage van uw gegevens doen bij de Functionaris Gegevensbescherming. U dient in dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

De Vliegende Fotograaf zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Op dit Privacybeleid is het Nederlands Recht van toepassing.

Opgemaakt te Leerdam op 24 mei 2018.

Laatst gewijzigd op 1 december 2019.