Algemene Voorwaarden

Lees op deze pagina de Algemene Voorwaarden van De Vliegende Fotograaf, een handelsnaam van Ruud Alting Fotografie.

Alle Voorwaarden op een rijtje

Algemene Voorwaarden betreffende door Ruud Alting Fotografie en handelend onder de naam De Vliegende Fotograaf en gevestigd te Leerdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69772398 en ingeschreven bij de Belastingdienst onder nummer NL002285768B18.

Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF.

Artikel 1

De Vliegende Fotograaf is de handelsnaam die gebruikt wordt namens Ruud Alting Fotografie.

Artikel 2

De Vliegende Fotograaf houdt kantoor op Koenderseweg 24, 4142 LC te Leerdam. Bezoek is mogelijk, maar alleen op afspraak! 

Artikel 3

De Vliegende Fotograaf is bereikbaar per mail op ruud@devliegendefotograaf.nl en is telefonisch bereikbaar op 06-34748748. De Vliegende Fotograaf heeft 3 webpagina’s; www.devliegendefotograaf.nl, wwww.nederlandvanuitdelucht.nl en www.ruudalting.nl.

Artikel 4

Alle prijzen van De Vliegende Fotograaf zijn inclusief de geldende BTW tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Betaling dient ofwel direct of per factuur met een termijn van 14 dagen.

Artikel 5

In geval van overmacht, in het bijzonder van optreden van de weersomstandigheden, welke naar oordeel van De Vliegende Fotograaf en het vliegbedrijf de uitvoering van de opdracht onmogelijk, minder gewenst of gevaarlijk doen zijn, storingen en belemmeringen van de vliegtuigexploitant, intrekken van vergunningen, stakingen, uitvallend door brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, terroristische dreiging en of activiteiten dan wel aanslagen, onlusten of wetsbepalingen, geven De Vliegende Fotograaf het recht om de fotovlucht geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of op een ander moment uit te voeren. De Vliegende Fotograaf is niet aansprakelijk voor de schade welke voortvloeit uit al het voorstaande.

Artikel 6

De Vliegende Fotograaf zal schriftelijk of mondeling met de opdrachtgever overeengekomen exclusieve fotovluchten naar behoren uitvoeren, zulks voor zover naar haar oordeel weer en vliegtechnische omstandigheden mogelijk maakt en de luchtverkeersleiding geen (tijdelijke) belemmeringen oplegt.

Artikel 7

De opdrachtgever is vrij in het kiezen van de te fotograferen bestemming, en is gerechtigd het aanbrengen van wijzigingen van de te vliegen route en of de tijd waarin gevlogen wordt, mits dit tot maximaal 24 uur voor aanvang gebeurd.

Artikel 8

De Vliegende Fotograaf is gerechtigd een nieuwe vlucht te weigeren of op te schorten indien er lopende vordering openstaat die langer dan 28 dagen geleden is verstuurd.

Artikel 9

In geval de debiteur van De Vliegende Fotograaf de betalingstermijn(en) overschrijdt zullen de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de debiteur.

Artikel 10

De Vliegende Fotograaf is zelf geen piloot, en het bedrijf heeft geen eigen vliegtuig(en). Er zal altijd een gespecialiseerd bedrijf worden gebruikt voor het uitvoeren van fotovluchten.

Artikel 11

De Vliegende Fotograaf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De Vliegende Fotograaf neemt de verantwoordelijkheid van de schade die voortvloeit uit de werkzaamheden als fotograaf. Het maximum verzekerd bedrag is €2.500.000,- per gebeurtenis en De Vliegende Fotograaf kan niet verder aansprakelijk gesteld worden dan het maximum verzekerde bedrag. De Vliegende Fotograaf heeft tevens een rechtsbijstandverzekering, welke ondersteuning brengt aan het incasseren van bedragen die door de debiteur verschuldigd zijn.

Artikel 12

De Vliegende Fotograaf heeft een webshop in de vorm van een beeldbank. Alle beelden in de webshop zijn voorzien van copyright en alle beelden in de webshop zijn op freelance basis gemaakt. Bestellingen in de webshop kunnen niet worden geretourneerd omdat ze worden aangekocht in de vorm van een digitaal bestand. Fysieke producten worden na het bestellen speciaal voor u gemaakt. Retourneren kan alleen indien er na het ontvangst beschadigingen zijn geconstateerd. Annuleren van een bestelling kan alleen als het digitale bestand of bestanden nog niet zijn verstuurd en kan ook voordat het product is besteld bij de drukkerij. Producten als fotoboeken, kalenders of andere op voorraadhoudende producten kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Retourkosten worden of door de klant zelf vergoed.

Artikel 13

De Vliegende Fotograaf mag de activiteiten rond luchtfotografie voor onbeperkte tijd opschorten indien er door overheidswegen belemmeringen worden opgelegd.

Artikel 14

Ondanks de informatie en bijschriften van onze foto’s in de beeldbank met zorgvuldigheid zijn verkregen hanteren wij geen enkele garantie over de informatie die bij de foto’s zijn bijgevoegd. Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.

Artikel 15 (webshop De Vliegende Fotograaf)

Klikt u hier voor de Leverings- en retourvoorwaarden van De Vliegende Fotograaf. 

Artikel 16

Alle door De Vliegende Fotograaf gemaakte luchtfoto’s zijn gemaakt onder de Panoramavrijheid (Artikel 18 van de Auteurswet in Nederland). Deze vrijheid van Panorama is onder enkele voorwaarden tot stand gekomen. Deze Wet is te overtreden als een klant doet besluiten een door De Vliegende Fotograaf geleverde foto zelf aan te passen. De klant is zelf juridisch aansprakelijk als een luchtfoto zelf wordt aangepast/bewerkt en deze Panoramavrijheid schaadt.

Artikel 17

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Opgemaakt te Leerdam op 6 oktober 2017.

Laatst gewijzigd op 1 december 2019.